Spring naar inhoud

Maandelijks archief: oktober 2016

Hypnose Den Haag

Hypnotherapie den haag

Echte hypnose is de meest sterke tool die je van jezelf al hebt: de innerlijke kracht om dingen te bereiken die je werkelijk nooit voor mogelijk hield. Zeg maar “je beste ik”. Echte hypnose is dus geen langdurende ontspanningstherapie, waarbij je misschien wel in een staat van trance en/of hypnose zou kunnen gaan. Nee, échte hypnose gaat direct naar de oplossing om het zo snel en effectief mogelijk blijvend op te lossen, wat het issue ook is!* Het is volgens onze cliënten een werkelijk unieke, mooie en ingrijpende ervaring met directe resultaten.

Het medische model staat hoog in het vaandel in onze westerse wetenschappelijke cultuur. Typisch genomen wanneer iemand bijvoorbeeld pijn heeft worden deze symptomen behandeld met medicijnen. De pijnsymptomen worden gemaskeerd om het lijden te verzachten. Dit is niet het geval bij hypnose. Bij hypnose wordt de veroorzaker, en daarmee de gevoelens c.q. emoties aangepakt. Als het ware ge-“reset”. Hierdoor hebben we het probleem meest opgelost vanuit de wortel voor langdurende resultaten zonder bijwerkingen.

De vorm van directe hypnose die wij beoefenen wordt ook wel de nieuwe genezingsrevolutie genoemd, gezien het directe aanspreken van de immense mogelijkheden van ons onderbewustzijn, hoe vreemd dit nu ook bij je kan overkomen. Daarmee is in de meeste gevallen je zoektocht voorbij en kunnen de volgende minuten je leven VOOR ALTIJD veranderen.

Hypnose is echt de snelste, eenvoudigste en meest effectieve manier om permanente verandering in je leven te bereiken.

Wist je bijvoorbeeld dat…

 • Wij jaarlijks duizenden mensen helpenOns gerenommeerde Hypnosedenhaag bestaat uit de beste hypnose experts van Nederland?
 • Echte hypnose vaak maar uit 1, soms 2  sessies bestaat
 • Echte hypnose levens meestal snel en blijvend verandert
 • Echte hypnose bij de juiste motivatie een zeer hoge heeft
 • Echte hypnose vele malen sneller werkt dan psycho- en gedragstherapie
 • Echte hypnose in Nederland vrijwel nergens uitgevoerd wordt door hypnotherapeuten
 • Echte hypnose je van vrijwel alle problemen kan verlossen
 • Dat wij daarom geen hypnotherapie, maar echte hypnose doen?Maak vandaag nog een online afspraak en wij helpen u graag verder
  afspraak_button_hypnose_denhaag

 

 

 

 

 

 

Hypnose denhaag in een onderdeel van Praktijklaatmaarlos.nl

Stress

stress

Stress is een vorm van spanning die in het lichaam van mensen, dieren of planten optreedt als reactie op externe prikkels en die gevolgd wordt door een bepaald patroon van fysiologische reacties.

Definities

Er zijn meerdere definities of omschrijvingen van stress. Soms wordt de term stress gebruikt als aanduiding van een bepaalde situatie of prikkel. Maar soms wordt onder stress ook de psychische, fysiologische en chemische veranderingen verstaan, die juist hiervan het gevolg zijn. Om verwarring tussen beide definities te voorkomen, maakt men daarom wel onderscheid tussen een stressor (de conditie die stress veroorzaakt), en de stressrespons (de reactie op de stressor). Het woord stress duidt dan op het proces dat een gevolg is van de stressor, en tegelijk aanleiding is voor de stressrespons. In de laatste zin wordt stress in dit artikel ook opgevat.

Er bestaan ook verschillen in opvatting over wat stress veroorzaakt. Stress kan heel ruim worden omschreven als een reactie op elke prikkel of conditie die spanning veroorzaakt, maar ook in engere zin als een reactie op een negatieve of aversieve prikkel.

In de ruime omschrijving kan dus zelfs een plezierige situatie die spanning oproept, zoals de huwelijksdag of op vakantie gaan, als stress worden opgevat. Ook is er positieve stress als men zich geestelijk en lichamelijk voorbereidt op een wedstrijd, een bijzondere prestatie op het werk enzovoort. Na enige tijd verdwijnt deze spanning weer en keert het lichaam terug in een toestand van rust. Als stress niet in het belang van een persoon is en als een nare gebeurtenis wordt ervaren, spreken we van negatieve stress. Vast staat dat vooral de negatieve spanningen een gevaar vormen voor de gezondheid, omdat zij de grootste en meer langdurige effecten hebben op het centrale en autonome zenuwstelsel.

Oplossing hypnotherapiedirecte hypnose denhaag

hypnotherapie kan u er bij helpen om van de stress af te komen.
Maak vandaag nog een online afspraak
Stress is met 1 a 2 hypnose sessies op te lossen.

afspraak_button_hypnose_denhaag

Allergie

Allergie is zeker op te lossen met hypnose 

Veel mensen hebben last van een allergieallergie hypnose den haag
en dat kan heel erg vervelend zijn.

 

De 8 meest voorkomende allergie triggers

1. Pollen
2. Huidschilfers van dieren
3. Huisstofmijt
4. Insectensteken
5. Schimmels
6. Voeding
7. Parfum
8. Medicijnen

Je kan er uitslag van krijgen.
Je kan er benauwd van raken.
Je kan er jeuk van krijgen.  

Maar goed als je aan een allergie ben
gekomen kan je er ook weer van af toch?

Dat klopt als je een allergie hebt ben je een snelle leerling
en kan je dus ook met behulp van hypnose er ook

binnen een uur weer vanaf zijn.

Klinkt te mooi om waar te zijn toch?

Heeft u last van wat voor allergie dan ook.
Wij van praktijk laat maar los.
Lossen het binnen een uur op!

Als praktijk laat maar los u allergie
niet kan oplossen.
Loopt u geen enkel risico bij praktijk laat maar los.
Bent u niet van uw allergie af dan krijgt uw geld weer terug.

 

Voor vragen kan u ons altijd mailen of bellen.
info@praktijklaatmaarlos.nl
0652546999/0616607960

We onderscheiden vier typen allergische reacties:

 • Type I: IgE-allergie, waarvan anafylaxie een extreem voorbeeld is.
 • Type II: IgG-antistofgemedieerde allergische reactie
 • Type III: allergische reactie die zich richt naar oppervlakte-antigenen op weefsels
 • Type IV: celgemedieerde allergische reactie

Type I

Dit type allergie wordt IgE-afhankelijke allergie genoemd. Het is een allergie waarbij IgE-antilichamen betrokken zijn. Deze IgE’s (immunoglobuline E) hechten zich aan de binnengekomen allergenen (zoals latex-deeltjes). Na herhaaldelijk contact worden mestcellen (zie ook: witte bloedcellen) er toe aangezet om hun inhoud uit te storten en deze vasoactieve aminen (zoals histamine, serotonine en prostaglandinen) zullen vervolgens een aantal veranderingen veroorzaken in het lichaam:

 1. vaatverwijding (vasodilatatie van de bloedvaten in de huid)
 2. vernauwing van de bronchiën van de longen
 3. afname van de hartactiviteit

Dit kan tot gevolg hebben:

 1. neusklachten: loopneus, niezen, gezwollen neusslijmvlies
 2. moeilijke en soms piepende ademhaling
 3. rode ogen: bindvliesontsteking
 4. huidveranderingen: roder worden, warmte afgeven, jeuk, huiduitslag
 5. in ernstige gevallen bloeddrukdaling en shock, in extreme gevallen zelfs hartstilstand

Bij een type I-allergie treedt een reactie niet op bij een eerste contact met de allergie-veroorzaker. Na de eerste blootstelling volgt eerst een sensibilisering. Het lichaam gaat IgE-antistoffen tegen de betreffende stof aanmaken. Pas na een herhaald contact met het allergeen treedt de eigenlijke allergische reactie op.
Is de reactie acuut en levensbedreigend, dan is er sprake van een allergische anafylactische reactie (anafylaxie).

Voorbeelden van type I-allergie zijn:

 • astma
 • hooikoorts (pollinosis)
 • constitutioneel eczeem

Dit zijn alle aandoeningen waarbij erfelijke factoren een rol kunnen spelen.

Effectieve middelen tegen hooikoorts zijn de antihistaminica, die het effect van histamine tegengaan. Verder kunnen preventief onder andere mestceldegranulatieremmers (zoals cromoglicaat), en corticosteroïden worden gebruikt.

Type 2

Deze vorm van allergie, ook cytotoxische reactie genoemd, ontstaat wanneer antilichamen zich gaan richten naar het oppervlak van cellen en weefsels, op de aldaar aanwezige antigenen. Zo start een reeks reacties die uiteindelijk de afbraak van cellen of weefsel veroorzaakt. Een typisch voorbeeld is een bloedtransfusie tussen personen met een niet-verenigbare bloedgroep. Dit leidt tot agglutinatie van rode bloedcellen en in zeer ernstige gevallen zelfs tot de dood.

Deze reactie betreft ook vaak een allergische reactie op een geneesmiddel. Het allergeen bindt aan een lichaamscel en verandert de eiwitsamenstelling van het membraan. Hierdoor wordt de lichaamscel als lichaamsvreemd herkend en wordt deze aangevallen door het eigen immuunsysteem. Het betreft hierbij een direct cytotoxische reactie door IgG of IgM (antilichamen). Schade wordt veroorzaakt door neutrofiele granulocyten en naturalkillercellen. De neutrofiele granulocyten laten proteolytische enzymen vrij die een ontstekingsreactie veroorzaken. Naturalkillercellen laten granules vrij die ervoor zorgen dat de cel lyseert (stukgaat).

Type 3

Deze vorm van allergie ontstaat wanneer antigeen-antistofcomplexen neerslaan en onder andere neutrofielen aantrekken en het complementsysteem activeren en zo weefselschade veroorzaken. Er zijn twee vormen van een type III-reactie. Bij de eerste vorm worden antigeen-antistofcomplexen gevormd in de bloedbaan, waarna ze neerslaan in het weefsel. Meestal slaan deze complexen neer in de gewrichten en nieren. De andere vorm is de Arthus reactie. Hierbij worden de antigeen-antistofcomplexen in het weefsel gevormd. Een bekend voorbeeld van een type III-reactie is systemische lupus erythematodes

Type 4

Deze allergie ontstaat door het activeren van T-helper/ inducercellen (T-lymfocyten), die via de productie van diverse cytokinen het betreffende antigeen elimineert, maar tevens weefselschade veroorzaakt.

Deze gemedieerde immuunreactie is voornamelijk gericht tegen lichaamsvreemde cellen, zoals cellen die door een virus zijn geïnfecteerd of cellen van een transplantaat. Bij deze vorm spelen zowel de T-helpercel (Th-cel) als de cytotoxische T-cel (Tc-cel) een rol. Afhankelijk van de route kunnen twee reacties worden onderscheiden.

T-celcytotoxie (bijvoorbeeld bij bloedtransfusie)
Een binding van CD4+-T-helper/inducercellen aan het antigeen (samen met het HLA-klasse-II-molecuul) zal via de productie van IL-1 en IL-2 leiden tot het ontstaan van CD8+-Tc-cellen die de doelwitcellen (herkennen deze door HLA-klasse-I-moleculen) met een extracellulair mechanisme kunnen doden. Deze reactie treedt het meest op bij virus-geïnfecteerde cellen, zoals bij hepatitis B. Deze behoort niet tot de allergische reacties, maar het tweede mechanisme wel:

Voor vragen kan u ons altijd mailen of bellen.
info@praktijklaatmaarlos.nl
0652546999

Praktijk Hypnose denhaag

Roken

hypnose denhaag

Stoppen met roken binnen een uur en dat voor 125 euro


Stoppen met roken door gebruik te maken van hypnose is een van de methoden,
die door een steeds breder publiek wordt
gevolgd en ook zeer effectief kan zijn.

Bij het stoppen  van roken hypnose, zal de therapeut een veranderde staat van bewustzijn realiseren die ook wel trance wordt genoemd.
In hypnose zul 
je een verbeterde concentratie merken, maar tegelijkertijd zeer ontspannen zijn.

 

Stoppen met roken door hypnose

 

Bij het stoppen met roken door hypnose toe te passen, zal de hypnotiseur
tijdens de hypnose bekrachtigende suggesties geven ten aanzien van het stoppen met roken.
Door de ontspannende staat, worden deze suggesties door het 
onderbewustzijn
gemakkelijker opgenomen en dat maakt deze methode efficiënt.
Door voor 
deze methode te kiezen, zal het probleem bij de kern worden aangepakt.

 

Praktijk laat maar los werkt uitsluitend met direct hypnose ,

hierdoor zal u in 1 a 2 behandelingen van het roken af zijn.
Het voordeel van deze methode is, dat je geen last zult hebben vanstoppen met roken hypnose den haag
vervelende bijwerkingen of van ontwenningsverschijnselen.
Voor het stoppen met roken door gebruik te maken van direct hypnose, in

plaats van de traditionele hypnotherapie , kunt u in slechts 1 a 2 sessie van het roken af zijn.

 

De Hypnose sessie

 

De hypnose sessie neemt ongeveer 45 minuten tot een uur tijd in beslag.
De sessie zal beginnen met een voorgesprek, waarin het rookgedrag wordt
besproken, waarna de behandeling kan beginnen.
Je zult merken dat je na de sessie al geen zin krijgt in roken en zal
voorgoed van de sigaretten verlost zijn.

 

Je kunt de slagingskans om te stoppen met roken door hypnose zelf vergroten
door de aanwijzingen van de hypnotiseur zo nauwkeurig mogelijk op te volgen.
Voor het vergroten van de slagingskans is het belangrijk dat je als het
ware overgeeft aan de suggesties van de hypnotiseur en aanvaardt wat er gebeurt.

De hypnotherapeut,

praat dan direct met jou onderbewustzijn en zal vragen aan de onderbewustzijnstoppen-met-roken-door-hypnose-den-haag
of het aan het probleem wilt werken,
en vindt dan 
nieuwe manieren die de zelfde waarden vervullen die het probleem deed.
Ga dan NU naar die plek en vindt nieuwe manieren om van het roken af te
 komen.
In hypnose praten we niet over ex rokers maar over NIET rokers.

Het woord ex roker duid op een persoon die ooit gerookt heeft en nu gestopt is.  Een
NIET roker, heeft nooit gerookt!

De kosten:

1 hypnose sessie stoppen met roken 125 euro 

 

 

 

 

 

Voor vragen kan u ons altijd mailen of bellen.
info@praktijklaatmaarlos.nl
0652546999/0616607960

Afvallen

Afvallen bet behulp van hypnose wie had dat ooit nog gedacht?

Heb jij alles al geprobeerd om aftevallen of op een gewenst gewicht te blijven.
Zoals u weet is afvallen vrij lastig en zijn er veel manieren om aftevallen.
Vaak is het zo als je er aan begint val je vaak wel af maar op het moment dat je stop met het dieet komen de kilo’s er weer aan. Dat is met hypnose dus niet het geval.
Bij een hypnose sessie blijf je op het gewenste gewicht.

Heeft u ooit wel eens gedacht aan hypnose?

Hypnose is namelijk de oplossing om het gewenste gewicht te behalenafspraak_button_hypnose_denhaag
en te behouden zonder er bij hoeven na te denken.
Het is bijna te mooi om waar te zijn toch?
Omdat het moeilijk te geloven is geven wij een niet goed geld terug garantie.
Dat houd in als u niet binnen 6 weken bent afgevallen krijgt u geld terug.
Wij van praktijk laat maar los hebben 2 mogelijkheden

1. Hypno-afvallen BMI minder dan 27 

Afvallen kan dan met 1 a 2 hypnose sessies.
U bespreekt het gewenste gewicht en wij zorgen ervoor dat u binnen 1 a 2 hypnose sessie naar het gewenste gewicht gaat zonder er zelf moeite voor te doen alles gaat automatische.
Het enige wat u hoeft te doen is een afspraak te maken en de suggesties opvolgen van de hypnotiseur zo simpel is het bij hypnose praktijk laat maar los.
Kosten voor Hypno-afvallen zijn 125 euro per hypnose sessie

2. Virtuele maagband

BMI hoger dan 30   Dan komt u in aanmerking voor een virtuele maagband hypnose denhaag

Wat is een virtuele maagband?

Een virtuele maagband is geen echte maagband. Er komt dus geen operatie aan te pas. In plaats daarvan wordt met hypnotherapie in je onderbewustzijn het idee geprent dat je een maagband hebt. En je onderbewustzijn reageert vervolgens precies zoals het zou reageren bij een echte maagband. Je zit sneller vol en hierdoor eet je dus een stuk minder. Bij een virtuele maagband wordt er ook gekeken naar de onderliggende problemen en oorzaken waarom je te dik bent en ook dit wordt aangepakt middels hypnotherapie. Het betekent dat je meerdere sessies nodig hebt om je virtuele maagband te krijgen en hierbij zal de hypnotherapeut altijd kijken naar jouw persoonlijke wensen en ideeën. In totaal duurt het doorgaans zo’n 1 tot 2 weken tot je virtuele maagband wordt geplaatst. Er zijn meerdere sessies nodig voor het beste resultaat.
De kosten zijn 375 euro. En bestaat uit 3 losse hypnose sessies.

 

Klik hier voor meer informatie over de virtuele maagband

 

Voor vragen kan u ons altijd mailen of bellen.
info@praktijklaatmaarlos.nl
www.virtuelemaagbandrotterdam.nl
0652546999

Hypnose Den Haag

Hypnose Den Haag

Echte hypnose is de meest sterke tool die je van jezelf al hebt: de innerlijke kracht om dingen te bereiken die je werkelijk nooit voor mogelijk hield. Zeg maar “je beste ik”. Echte hypnose is dus geen langdurende ontspanningstherapie, waarbij je misschien wel in een staat van trance en/of hypnose zou kunnen gaan. Nee, échte hypnose gaat direct naar de oplossing om het zo snel en effectief mogelijk blijvend op te lossen, wat het issue ook is!* Het is volgens onze cliënten een werkelijk unieke, mooie en ingrijpende ervaring met directe resultaten.

Het medische model staat hoog in het vaandel in onze westerse wetenschappelijke cultuur. Typisch genomen wanneer iemand bijvoorbeeld pijn heeft worden deze symptomen behandeld met medicijnen. De pijnsymptomen worden gemaskeerd om het lijden te verzachten. Dit is niet het geval bij hypnose. Bij hypnose wordt de veroorzaker, en daarmee de gevoelens c.q. emoties aangepakt. Als het ware ge-“reset”. Hierdoor hebben we het probleem meest opgelost vanuit de wortel voor langdurende resultaten zonder bijwerkingen.

De vorm van directe hypnose die wij beoefenen wordt ook wel de nieuwe genezingsrevolutie genoemd, gezien het directe aanspreken van de immense mogelijkheden van ons onderbewustzijn, hoe vreemd dit nu ook bij je kan overkomen. Daarmee is in de meeste gevallen je zoektocht voorbij en kunnen de volgende minuten je leven VOOR ALTIJD veranderen.

Hypnose is echt de snelste, eenvoudigste en meest effectieve manier om permanente verandering in je leven te bereiken.

Wist je bijvoorbeeld dat…

 • Wij jaarlijks duizenden mensen helpenOns gerenommeerde Hypnosedenhaag bestaat uit de beste hypnose experts van Nederland?
 • Echte hypnose vaak maar uit 1, soms 2  sessies bestaat
 • Echte hypnose levens meestal snel en blijvend verandert
 • Echte hypnose bij de juiste motivatie een zeer hoge heeft
 • Echte hypnose vele malen sneller werkt dan psycho- en gedragstherapie
 • Echte hypnose in Nederland vrijwel nergens uitgevoerd wordt door hypnotherapeuten
 • Echte hypnose je van vrijwel alle problemen kan verlossen
 • Dat wij daarom geen hypnotherapie, maar echte hypnose doen?Maak vandaag nog een online afspraak en wij helpen u graag verderimages-3

Hypnose denhaag in een onderdeel van Praktijklaatmaarlos.nl

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief En maak elke maand kans op een gratis hypnose sessie
We respect your privacy.