Spring naar inhoud

wetenschap

Hypnotherapie

Hypnotherapie: wordt wakker

Hypnotherapie: wordt wakker! In het tijdschrift The New Scientist schrijft de hypnotherapeut Ursula James een artikel met die titel. Ursula geeft hypnotherapie aan de UK medical schools waaronder St George’s, Barts & The London en the University of Oxford. Ze weet dus van wanten! Maar is haar wake-up call gericht tot de juiste oren? IOCOB denkt van niet.

Het wordt tijd voor de hypnotherapie om gezien te worden als serieuze wetenschap, aldus de schrijfster. Hypnotherapie bestaat onder deze term al sinds de Schotse neurochirurg James Braid de term gebruikte, rond 1840. In die tijd maakt de Engelse James Esdaile gebruik van hypnose in India als enige anestheticum bij honderden operaties in de buik en van breuken in de buikwand. Hypnotherapie was in die periode een rationeel antwoord op de mystieke stromingen die rond Mesnmer ontstonden. 

Maar juist in dat tijdsgewricht kwamen de eerste meldingen van farmaceutica die als anesthetica ingezet konden worden. De techniek van de hypnotherapie werd daarom al direct bij het begin gemarginaliseerd, en werd niet geaccepteerd door het medische establishment. Ondanks dat nu steeds meer mensen de weg naar de hypnotherapeut vinden, is de algemene opvatting dat er te weinig onderzoek gedaan is. In een rapport dat in 2000 in de de UK verscheen, “Complementary and alternative medicine, the Science and Technology Committee of the UK’s House of Lords” werden hypnose en hypnotherapie in een kategorie geplaatst “poor research/poor regulation”. Zonder dramatische veranderingen zou hypnotherapie marginaal blijven, Aldus het rapport.

Anno 2009 levert een PubMed database search met de term “hypnotherapy”, 11699 hits op, dus er zijn heel veel artikelen. Maar veel ervan voldoen niet aan de wetenschappelijke standaarden. Laten we eens kijken naar de gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies, de RCT’s. Daar zijn er meer dan 700 van. 

Laten we eens kijken wat voor soort studies dat zijn, en we gaan niet verder terug dan een jaar.

Een korte hypnotherapie sessie helpt bij het reduceren van angst tijdens een medische ingreep, het elektromyogram (naalden in de spieren prikken om de werking van zenuwen en spieren te evalueren. 

Hypnotherapie helpt bij opvliegers en slaapstoornissen bij patienten met borstkanker. 

Hypnotherapie verlicht pijn bij chronische spierpijnpatienten en pijnen bij brandwonden 

Hypnose helpt bij het stoppen met roken 

Hypnose helpt bij symptomen van PTSD 

Hypnose kan actieve darmontstekingen in een rustiger vaarwater brengen 

Hypnose vermindert pijn, angst en medicatie bij kankerpatienten 

Bij superspecialistische operaties verbetert hypnose de tevredenheid met de ingreep 

Bij kinderen met een spastische darm helpt hypnotherapie 

Sinds 2004 zijn er dus wel een serie gerandomiseeerde klinische studies verschenen, die het aannemelijk maken dat hypnotherapie werkt bij uiteenlopende aandoeningen, pijnsyndromen, slaapstoornissen, angststoorissen, stoppen met roken en bij het irritable bowel syndroom (IBS), om enkele te noemen.

Obstakels: de onderzoeker zelf?

Ursula noemt een aantal obstakels die de acceptatie van hypnotherapie in de reguliere geneeskunde tegengaan. Allereerst is er natuurlijk geen onderzoeksincentive vanuit de farmaceutische industrie, geen grote en sterke lobby. Voorts helpt het ook niet dat goochelaars nog steeds hypnotrucs op het toneel laten zien. Maar een van de belangrijkste obstakels zouden de therapeuten zelf zijn. De therapeuten neigen ertoe, zo stelt ze, om de uniekheid van de relatie tussen de hypnotherapeut en de patient te zien als argument waarom onderzoek onmogelijk is. Dat moet stoppen, zo stelt ze. 

One of the biggest obstacles to placing hypnosis on a more scientific footing, however, is the therapists themselves. They tend to argue that its effects are part of a unique interaction between practitioner and subject, and so cannot be made subject to the same testing criteria as would be expected for a drug. This debate has to end. 

Herkennen we dit? Ik persoonlijk niet. Het was een discussie issue jaren geleden, toen de alternatieve geneeskunde nog veel verwees naar de paradigma discussie, die door het proefschrift van Hugo Verbrugh geintroduceerd was (in 1978). Toen vond je vaak de opmerking, wij werken vanuit een ander paradigma, en je moet dus ook op een andere wijze toetsen. Niet vanuit het zogenaamde dominante paradigma. Die discussie is van inhoud veranderd, en we accepteren thans in het algemeen dat je de bekende onderzoeksmethodologie gewoon los kan laten op ook complementaire behandelvormen.

Obstakels bij media en collectief geheugen 

Het lijkt ons dat de obstakels mogelijk ook elders liggen, op terreinen buiten die door Ursula genoemd zijn. Een van de meest opvallende aspecten in de algemene discussie over de wetenschappelijke basis van de complementaire behandelvormen is dat er in de media zo veel negatieve artikelen verschijnen. Als er een keer een positief resultaat te melden valt, dan bereikt dat de media niet.

Voorts is er kort geleden een bijzondere studie gepubliceerd, waaruit blijkt dat wij een selectief geheugen hebben voor negatieve feiten, en een veel minder sterk geheugen voor positieve feiten.  En bovendien bleek dat er veel meer gedetailleerde feiten opgelepeld konden worden van gebeurtenissen uit het verleden die NIET plaatsgevonden hebben. Bij positieve gebeurtenissen die NIET plaatsgevonden hadden, was het detail veel minder sterk!

Dus we onthouden negatieve gebeurtenissen niet alleen beter, maar falsificeren ze ook beter…en in meer detail. Bovendien hebben geheugensporen uit het verleden ook vaak een duidelijke emotionele inhoud, vergelijkbaar met echte gebeurtenissen. 

Wie moet er nu wakker worden? 

Het lijkt erop dat de media wakker moeten gaan worden. Wakker worden voor positief nieuws. Hoeveel van de hierboven genoemde studies zijn in 2008 in de krant verschenen? Wie het weet mag het zeggen, wij vonden ze niet! Klik hier van de bron 

Als er vragen zijn kan u altijd contact met ons opnemen wij helpen u graag verder. Of maak hieronder een afspraak in
hypnose praktijk den haag Praktijk laat maar los 

afspraak hypnose den haag

Hypnose en pijn bij kinderen

Hypnose en pijn bij kinderen

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar hypnose bij kinderen. Het wordt steeds duidelijker dat hypnose in het ziekenhuis effectief bij pijn en angst toegepast kan worden. Gelukkig bieden steeds meer ziekenhuizen hypnose aan voor kinderen.
In een recente review uit 2008 wordt in de conclusie duidelijk gemaakt dat hypnose aan ieder kind aangeboden moet worden dat pijn heeft

Due to recent research, hypnosis is gaining new interest in the treatment of pediatric pain and the management of painful procedures. It is a tool that should be offered to all patients with acute or chronic pain. Children are particularly skillful in learning this technique and can acquire new competencies, helping them to cope with their pain. It only requires a motivated child who wants to learn and master the technique.”

Ook kan hypnose goed ingezet worden in pijnlijke medische interventies. 80 kinderen die een ruggen prik moesten ondergaan, werden verdeeld in 3 groepen. Een indirecte en een directe hypnose groep, en als controlegroep het geven van uitsluitend aandacht. De kinderen die hypnose ondergingen, hadden duidelijk minder pijn en angst. Hoe dieper de patiëntjes onder hypnose waren, des te meer effect er aanwezig was. Een andere studie liet een vergelijkbaar resultaat zien dat pijnstillende crème met hypnose meer angstverminderend werkt dan aandacht en de crème alleen. Al 20 jaar geleden werd hypnotherapie in Nederland effectief ingezet bij pijnlijke medische interventies. In andere medische procedures blijkt hypnose een waardevolle bijdrage te leveren aan de angstreductie van het kind, vermindering in de duur van de procedure, en was hypnose minder traumatiserend.Na operatie blijkt hypnose de pijn, angst en het aantal dagen in het ziekenhuis te verminderen ten opzichte van een controlegroep

Hypnose helpt bij longproblemen

In een studie werd aan meer dan 300 kinderen hypnose aangeboden die longproblemen hadden, zoals astma, pijn op de borst, hoesten en hyperventilatie. Ongeveer 80% van de kinderen merkten een verbetering op na de hypnotherapie sessies. Andere studies lieten ook positieve resultaten zien bij kinderen met longproblemen.

Bron Hypnose en pijn bij kinderen

Voor meer informatie over kinder hypnose kan u altijd contact met ons opnemen klik hier  

Wetenschap Medische

Medische Wetenschap onderschrijft vijf gezondheidsvoordelen van hypnose

(The Huffington Post | Sarah Klein | Vertaling voor Earth Matters door Hansjelle Dijkstra) Het lijkt het werk van tovenaars en oplichters, maar hypnose kan wel degelijk een hele nuttige rol spelen bij het beschermen en bevorderen van de gezondheid. Bij medische hypnose gaat het niet om: “Je gaat nu heel slaperig worden…”. Dat is de hypnose die je gewend bent te zien in populaire optredens. Maar bij medische hypnose gaat het om een klinische procedure die gebruikt wordt in harmonie en in combinatie met andere therapieën en behandelingen.

Vertaler: “Volgens de Amerikaanse Society of Psychological Hypnosis is hypnose een aanpak waarbij een zorgverlener of onderzoeker tijdens de behandeling van iemand suggereert dat hij of zij veranderingen in gevoelens, percepties, gedachten of gedrag kan ervaren. Hoewel hypnose soms wordt gebruikt om mensen alerter te maken, bevat de meeste hypnose suggesties voor je ontspanning, je rust en je welzijn. Instructies om na te denken over prettige ervaringen worden dan ook vaak geïntegreerd in de hypnose. Mensen reageren op verschillende manieren op hypnose. Sommigen beschrijven hypnose als een toestand van gerichte aandacht, waarin ze zich zeer kalm en ontspannen voelen. De meeste mensen beschrijven de ervaring als aangenaam.”
De American Psychological Association APA is van mening dat “hypnose uitsluitend mag worden toegepast door daartoe opgeleide en gediplomeerde professionals in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door psychologen, die ook zijn opgeleid in de toepassing van hypnose, en die werken binnen de grenzen van hun professionele expertise”, volgens de website van de APA.

Hypnose kan helpen bij het verbeteren van diepe slaapafspraak hypnose den haag

In onderzoek dat is gedaan naar de effecten van hypnose op slaap werd deelnemers aan het onderzoek eenvoudig gevraagd verslag uit te brengen van hoe goed (of slecht) ze zich voelden nadat ze onder hypnose waren gebracht. Maar in een meer recente proefneming waren Zwitserse onderzoekers in staat om de effecten te meten door de hersenactiviteit te bepalen in een groep gezonde jonge vrouwen, als ze een dutje deden van negentig minuten, nadat ze geluisterd hadden naar een bandje met hypnotische suggesties. De vrouwen die werden geacht het meest ontvankelijk te zijn voor hypnose brachten tachtig procent méér tijd door in diepe slaap (met langzame hersengolven), na het beluisteren van het hypnosebandje, dan wanneer ze alleen maar geluisterd hadden naar een neutraal uitgesproken tekst. “Deze resultaten zouden wel eens van groot belang kunnen blijken te zijn voor patiënten met slaapproblemen en voor senioren”, zei hoofdonderzoeker Maren Cordi van de universiteit van Zürich in een verklaring. “In tegenstelling tot veel slaapmiddelen heeft hypnose geen nadelige bijwerkingen”.

Hypnose kan de symptomen van een prikkelbare darm verlichten

In een onderzoek uit 2003 vertelde 71 procent van de 204 patiënten met PDS, het prikkelbare darm syndroom,
dat hun symptomen verbeterden na het gedurende twaalf weken ondergaan van een uur durende hypnose sessie.
Vertaler: “Zie (Engelstalig) artikel in het vaktijdschrift GUT uit 2003.
Van degenen die vertelden dat ze zich beter voelden, hield de verbetering nog zes jaar stand, nadat de hypnose sessies waren beëindigd. “De conclusie is dat hypnotherapie zowel het gebruik van medische zorg als van de maatschappelijke kosten kan verminderen, en dat hypnose thuishoort in het medisch arsenaal bij de behandeling van PDS”, zei Magnus Simrén, de Zweedse hoogleraar in de gastro-enterologie, in een verklaring.

Hypnose kan opvliegers onderdrukken

Bij een onderzoek in 2013 vertelden vrouwen in de menopauze, die verslag deden van tenminste vijftig opvliegers per week,
dat het aantal opvliegers na vijf wekelijkse hypnose sessies twaalf weken later met 74 procent was afgenomen. In dezelfde periode kregen andere vrouwen
geen hypnose behandeling maar uitsluitend vijf keer gesprekken met een clinicus. Bij hen daalde het aantal opvliegers met slechts 17 procent.

Hypnose kan pijn verlichten

Hypnose is misschien wel het beste onderzocht in het kader van pijnbestrijding. Twee meta-analyses van een hypnose-onderzoek naar de invloed op reeds aanwezige pijn, gepubliceerd in 2000 en 2009, kwamen tot de conclusie dat hypnose effectief kan zijn bij het verlagen van pijn. Daarbij ging het specifiek om pijn als gevolg van fibromyalgie, artritis en kanker. Wel werd opgemerkt dat slechts enkele psychologen hypnotherapie toepasten, en dat degenen die dat wél deden weinig standaardisatie gebruikten in hun verslaggeving over hypnotherapie.

Hypnose kan zenuwen kalmeren

Vanwege het vermogen om de krachten van de geest te benutten, wordt hypnose ook vaak gebruikt om angsten te verlichten die het gevolg kunnen zijn van andere medische gebeurtenissen, zoals een operatie, scans, of zelfs een bevalling. “Wat daarbij gebeurt kan worden vergeleken met het placebo-effect, waarin de verwachtingen van de patiënt een belangrijke rol spelen in hoe ze zich voelen”, schreef Melinda Beck in de Wall Street Journal in 2012.
“Hypnose kan patiënten helpen zich in te stellen op de eigen verwachtingen om pijn, angst en machteloosheid te minimaliseren. Een recensie uit 2010 stelde: “Meer onderzoek is nodig om te bepalen of hypnose onrealistische angststoornissen kan verlichten, de bevattelijkheid voor angst, of voor angsten die eerder in verband zouden moeten worden gebracht met karaktertrekken.
Er is een verkennend onderzoek begonnen naar de mogelijke positieve invloed van hypnose bij de behandeling van depressies.

Klik hier voor de bron

Hieronder kan u een afspraak maken voor een hypnose sessie bij hypnose praktijk den haag praktijk laat maar los 

afspraak hypnose den haag

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief En maak elke maand kans op een gratis hypnose sessie
We respect your privacy.