Spring naar inhoud

hypnose denhaag

Hypnotherapie

Hypnotherapie: wordt wakker

Hypnotherapie: wordt wakker! In het tijdschrift The New Scientist schrijft de hypnotherapeut Ursula James een artikel met die titel. Ursula geeft hypnotherapie aan de UK medical schools waaronder St George’s, Barts & The London en the University of Oxford. Ze weet dus van wanten! Maar is haar wake-up call gericht tot de juiste oren? IOCOB denkt van niet.

Het wordt tijd voor de hypnotherapie om gezien te worden als serieuze wetenschap, aldus de schrijfster. Hypnotherapie bestaat onder deze term al sinds de Schotse neurochirurg James Braid de term gebruikte, rond 1840. In die tijd maakt de Engelse James Esdaile gebruik van hypnose in India als enige anestheticum bij honderden operaties in de buik en van breuken in de buikwand. Hypnotherapie was in die periode een rationeel antwoord op de mystieke stromingen die rond Mesnmer ontstonden. 

Maar juist in dat tijdsgewricht kwamen de eerste meldingen van farmaceutica die als anesthetica ingezet konden worden. De techniek van de hypnotherapie werd daarom al direct bij het begin gemarginaliseerd, en werd niet geaccepteerd door het medische establishment. Ondanks dat nu steeds meer mensen de weg naar de hypnotherapeut vinden, is de algemene opvatting dat er te weinig onderzoek gedaan is. In een rapport dat in 2000 in de de UK verscheen, “Complementary and alternative medicine, the Science and Technology Committee of the UK’s House of Lords” werden hypnose en hypnotherapie in een kategorie geplaatst “poor research/poor regulation”. Zonder dramatische veranderingen zou hypnotherapie marginaal blijven, Aldus het rapport.

Anno 2009 levert een PubMed database search met de term “hypnotherapy”, 11699 hits op, dus er zijn heel veel artikelen. Maar veel ervan voldoen niet aan de wetenschappelijke standaarden. Laten we eens kijken naar de gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies, de RCT’s. Daar zijn er meer dan 700 van. 

Laten we eens kijken wat voor soort studies dat zijn, en we gaan niet verder terug dan een jaar.

Een korte hypnotherapie sessie helpt bij het reduceren van angst tijdens een medische ingreep, het elektromyogram (naalden in de spieren prikken om de werking van zenuwen en spieren te evalueren. 

Hypnotherapie helpt bij opvliegers en slaapstoornissen bij patienten met borstkanker. 

Hypnotherapie verlicht pijn bij chronische spierpijnpatienten en pijnen bij brandwonden 

Hypnose helpt bij het stoppen met roken 

Hypnose helpt bij symptomen van PTSD 

Hypnose kan actieve darmontstekingen in een rustiger vaarwater brengen 

Hypnose vermindert pijn, angst en medicatie bij kankerpatienten 

Bij superspecialistische operaties verbetert hypnose de tevredenheid met de ingreep 

Bij kinderen met een spastische darm helpt hypnotherapie 

Sinds 2004 zijn er dus wel een serie gerandomiseeerde klinische studies verschenen, die het aannemelijk maken dat hypnotherapie werkt bij uiteenlopende aandoeningen, pijnsyndromen, slaapstoornissen, angststoorissen, stoppen met roken en bij het irritable bowel syndroom (IBS), om enkele te noemen.

Obstakels: de onderzoeker zelf?

Ursula noemt een aantal obstakels die de acceptatie van hypnotherapie in de reguliere geneeskunde tegengaan. Allereerst is er natuurlijk geen onderzoeksincentive vanuit de farmaceutische industrie, geen grote en sterke lobby. Voorts helpt het ook niet dat goochelaars nog steeds hypnotrucs op het toneel laten zien. Maar een van de belangrijkste obstakels zouden de therapeuten zelf zijn. De therapeuten neigen ertoe, zo stelt ze, om de uniekheid van de relatie tussen de hypnotherapeut en de patient te zien als argument waarom onderzoek onmogelijk is. Dat moet stoppen, zo stelt ze. 

One of the biggest obstacles to placing hypnosis on a more scientific footing, however, is the therapists themselves. They tend to argue that its effects are part of a unique interaction between practitioner and subject, and so cannot be made subject to the same testing criteria as would be expected for a drug. This debate has to end. 

Herkennen we dit? Ik persoonlijk niet. Het was een discussie issue jaren geleden, toen de alternatieve geneeskunde nog veel verwees naar de paradigma discussie, die door het proefschrift van Hugo Verbrugh geintroduceerd was (in 1978). Toen vond je vaak de opmerking, wij werken vanuit een ander paradigma, en je moet dus ook op een andere wijze toetsen. Niet vanuit het zogenaamde dominante paradigma. Die discussie is van inhoud veranderd, en we accepteren thans in het algemeen dat je de bekende onderzoeksmethodologie gewoon los kan laten op ook complementaire behandelvormen.

Obstakels bij media en collectief geheugen 

Het lijkt ons dat de obstakels mogelijk ook elders liggen, op terreinen buiten die door Ursula genoemd zijn. Een van de meest opvallende aspecten in de algemene discussie over de wetenschappelijke basis van de complementaire behandelvormen is dat er in de media zo veel negatieve artikelen verschijnen. Als er een keer een positief resultaat te melden valt, dan bereikt dat de media niet.

Voorts is er kort geleden een bijzondere studie gepubliceerd, waaruit blijkt dat wij een selectief geheugen hebben voor negatieve feiten, en een veel minder sterk geheugen voor positieve feiten.  En bovendien bleek dat er veel meer gedetailleerde feiten opgelepeld konden worden van gebeurtenissen uit het verleden die NIET plaatsgevonden hebben. Bij positieve gebeurtenissen die NIET plaatsgevonden hadden, was het detail veel minder sterk!

Dus we onthouden negatieve gebeurtenissen niet alleen beter, maar falsificeren ze ook beter…en in meer detail. Bovendien hebben geheugensporen uit het verleden ook vaak een duidelijke emotionele inhoud, vergelijkbaar met echte gebeurtenissen. 

Wie moet er nu wakker worden? 

Het lijkt erop dat de media wakker moeten gaan worden. Wakker worden voor positief nieuws. Hoeveel van de hierboven genoemde studies zijn in 2008 in de krant verschenen? Wie het weet mag het zeggen, wij vonden ze niet! Klik hier van de bron 

Als er vragen zijn kan u altijd contact met ons opnemen wij helpen u graag verder. Of maak hieronder een afspraak in
hypnose praktijk den haag Praktijk laat maar los 

afspraak hypnose den haag

Wetenschap Medische

Medische Wetenschap onderschrijft vijf gezondheidsvoordelen van hypnose

(The Huffington Post | Sarah Klein | Vertaling voor Earth Matters door Hansjelle Dijkstra) Het lijkt het werk van tovenaars en oplichters, maar hypnose kan wel degelijk een hele nuttige rol spelen bij het beschermen en bevorderen van de gezondheid. Bij medische hypnose gaat het niet om: “Je gaat nu heel slaperig worden…”. Dat is de hypnose die je gewend bent te zien in populaire optredens. Maar bij medische hypnose gaat het om een klinische procedure die gebruikt wordt in harmonie en in combinatie met andere therapieën en behandelingen.

Vertaler: “Volgens de Amerikaanse Society of Psychological Hypnosis is hypnose een aanpak waarbij een zorgverlener of onderzoeker tijdens de behandeling van iemand suggereert dat hij of zij veranderingen in gevoelens, percepties, gedachten of gedrag kan ervaren. Hoewel hypnose soms wordt gebruikt om mensen alerter te maken, bevat de meeste hypnose suggesties voor je ontspanning, je rust en je welzijn. Instructies om na te denken over prettige ervaringen worden dan ook vaak geïntegreerd in de hypnose. Mensen reageren op verschillende manieren op hypnose. Sommigen beschrijven hypnose als een toestand van gerichte aandacht, waarin ze zich zeer kalm en ontspannen voelen. De meeste mensen beschrijven de ervaring als aangenaam.”
De American Psychological Association APA is van mening dat “hypnose uitsluitend mag worden toegepast door daartoe opgeleide en gediplomeerde professionals in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door psychologen, die ook zijn opgeleid in de toepassing van hypnose, en die werken binnen de grenzen van hun professionele expertise”, volgens de website van de APA.

Hypnose kan helpen bij het verbeteren van diepe slaapafspraak hypnose den haag

In onderzoek dat is gedaan naar de effecten van hypnose op slaap werd deelnemers aan het onderzoek eenvoudig gevraagd verslag uit te brengen van hoe goed (of slecht) ze zich voelden nadat ze onder hypnose waren gebracht. Maar in een meer recente proefneming waren Zwitserse onderzoekers in staat om de effecten te meten door de hersenactiviteit te bepalen in een groep gezonde jonge vrouwen, als ze een dutje deden van negentig minuten, nadat ze geluisterd hadden naar een bandje met hypnotische suggesties. De vrouwen die werden geacht het meest ontvankelijk te zijn voor hypnose brachten tachtig procent méér tijd door in diepe slaap (met langzame hersengolven), na het beluisteren van het hypnosebandje, dan wanneer ze alleen maar geluisterd hadden naar een neutraal uitgesproken tekst. “Deze resultaten zouden wel eens van groot belang kunnen blijken te zijn voor patiënten met slaapproblemen en voor senioren”, zei hoofdonderzoeker Maren Cordi van de universiteit van Zürich in een verklaring. “In tegenstelling tot veel slaapmiddelen heeft hypnose geen nadelige bijwerkingen”.

Hypnose kan de symptomen van een prikkelbare darm verlichten

In een onderzoek uit 2003 vertelde 71 procent van de 204 patiënten met PDS, het prikkelbare darm syndroom,
dat hun symptomen verbeterden na het gedurende twaalf weken ondergaan van een uur durende hypnose sessie.
Vertaler: “Zie (Engelstalig) artikel in het vaktijdschrift GUT uit 2003.
Van degenen die vertelden dat ze zich beter voelden, hield de verbetering nog zes jaar stand, nadat de hypnose sessies waren beëindigd. “De conclusie is dat hypnotherapie zowel het gebruik van medische zorg als van de maatschappelijke kosten kan verminderen, en dat hypnose thuishoort in het medisch arsenaal bij de behandeling van PDS”, zei Magnus Simrén, de Zweedse hoogleraar in de gastro-enterologie, in een verklaring.

Hypnose kan opvliegers onderdrukken

Bij een onderzoek in 2013 vertelden vrouwen in de menopauze, die verslag deden van tenminste vijftig opvliegers per week,
dat het aantal opvliegers na vijf wekelijkse hypnose sessies twaalf weken later met 74 procent was afgenomen. In dezelfde periode kregen andere vrouwen
geen hypnose behandeling maar uitsluitend vijf keer gesprekken met een clinicus. Bij hen daalde het aantal opvliegers met slechts 17 procent.

Hypnose kan pijn verlichten

Hypnose is misschien wel het beste onderzocht in het kader van pijnbestrijding. Twee meta-analyses van een hypnose-onderzoek naar de invloed op reeds aanwezige pijn, gepubliceerd in 2000 en 2009, kwamen tot de conclusie dat hypnose effectief kan zijn bij het verlagen van pijn. Daarbij ging het specifiek om pijn als gevolg van fibromyalgie, artritis en kanker. Wel werd opgemerkt dat slechts enkele psychologen hypnotherapie toepasten, en dat degenen die dat wél deden weinig standaardisatie gebruikten in hun verslaggeving over hypnotherapie.

Hypnose kan zenuwen kalmeren

Vanwege het vermogen om de krachten van de geest te benutten, wordt hypnose ook vaak gebruikt om angsten te verlichten die het gevolg kunnen zijn van andere medische gebeurtenissen, zoals een operatie, scans, of zelfs een bevalling. “Wat daarbij gebeurt kan worden vergeleken met het placebo-effect, waarin de verwachtingen van de patiënt een belangrijke rol spelen in hoe ze zich voelen”, schreef Melinda Beck in de Wall Street Journal in 2012.
“Hypnose kan patiënten helpen zich in te stellen op de eigen verwachtingen om pijn, angst en machteloosheid te minimaliseren. Een recensie uit 2010 stelde: “Meer onderzoek is nodig om te bepalen of hypnose onrealistische angststoornissen kan verlichten, de bevattelijkheid voor angst, of voor angsten die eerder in verband zouden moeten worden gebracht met karaktertrekken.
Er is een verkennend onderzoek begonnen naar de mogelijke positieve invloed van hypnose bij de behandeling van depressies.

Klik hier voor de bron

Hieronder kan u een afspraak maken voor een hypnose sessie bij hypnose praktijk den haag praktijk laat maar los 

afspraak hypnose den haag

Hypnose Den Haag

Hypnotherapie den haag

Echte hypnose is de meest sterke tool die je van jezelf al hebt: de innerlijke kracht om dingen te bereiken die je werkelijk nooit voor mogelijk hield. Zeg maar “je beste ik”. Echte hypnose is dus geen langdurende ontspanningstherapie, waarbij je misschien wel in een staat van trance en/of hypnose zou kunnen gaan. Nee, échte hypnose gaat direct naar de oplossing om het zo snel en effectief mogelijk blijvend op te lossen, wat het issue ook is!* Het is volgens onze cliënten een werkelijk unieke, mooie en ingrijpende ervaring met directe resultaten.

Het medische model staat hoog in het vaandel in onze westerse wetenschappelijke cultuur. Typisch genomen wanneer iemand bijvoorbeeld pijn heeft worden deze symptomen behandeld met medicijnen. De pijnsymptomen worden gemaskeerd om het lijden te verzachten. Dit is niet het geval bij hypnose. Bij hypnose wordt de veroorzaker, en daarmee de gevoelens c.q. emoties aangepakt. Als het ware ge-“reset”. Hierdoor hebben we het probleem meest opgelost vanuit de wortel voor langdurende resultaten zonder bijwerkingen.

De vorm van directe hypnose die wij beoefenen wordt ook wel de nieuwe genezingsrevolutie genoemd, gezien het directe aanspreken van de immense mogelijkheden van ons onderbewustzijn, hoe vreemd dit nu ook bij je kan overkomen. Daarmee is in de meeste gevallen je zoektocht voorbij en kunnen de volgende minuten je leven VOOR ALTIJD veranderen.

Hypnose is echt de snelste, eenvoudigste en meest effectieve manier om permanente verandering in je leven te bereiken.

Wist je bijvoorbeeld dat…

 • Wij jaarlijks duizenden mensen helpenOns gerenommeerde Hypnosedenhaag bestaat uit de beste hypnose experts van Nederland?
 • Echte hypnose vaak maar uit 1, soms 2  sessies bestaat
 • Echte hypnose levens meestal snel en blijvend verandert
 • Echte hypnose bij de juiste motivatie een zeer hoge heeft
 • Echte hypnose vele malen sneller werkt dan psycho- en gedragstherapie
 • Echte hypnose in Nederland vrijwel nergens uitgevoerd wordt door hypnotherapeuten
 • Echte hypnose je van vrijwel alle problemen kan verlossen
 • Dat wij daarom geen hypnotherapie, maar echte hypnose doen?Maak vandaag nog een online afspraak en wij helpen u graag verder
  afspraak_button_hypnose_denhaag

 

 

 

 

 

 

Hypnose denhaag in een onderdeel van Praktijklaatmaarlos.nl

Allergie

Allergie is zeker op te lossen met hypnose 

Veel mensen hebben last van een allergieallergie hypnose den haag
en dat kan heel erg vervelend zijn.

 

De 8 meest voorkomende allergie triggers

1. Pollen
2. Huidschilfers van dieren
3. Huisstofmijt
4. Insectensteken
5. Schimmels
6. Voeding
7. Parfum
8. Medicijnen

Je kan er uitslag van krijgen.
Je kan er benauwd van raken.
Je kan er jeuk van krijgen.  

Maar goed als je aan een allergie ben
gekomen kan je er ook weer van af toch?

Dat klopt als je een allergie hebt ben je een snelle leerling
en kan je dus ook met behulp van hypnose er ook

binnen een uur weer vanaf zijn.

Klinkt te mooi om waar te zijn toch?

Heeft u last van wat voor allergie dan ook.
Wij van praktijk laat maar los.
Lossen het binnen een uur op!

Als praktijk laat maar los u allergie
niet kan oplossen.
Loopt u geen enkel risico bij praktijk laat maar los.
Bent u niet van uw allergie af dan krijgt uw geld weer terug.

 

Voor vragen kan u ons altijd mailen of bellen.
info@praktijklaatmaarlos.nl
0652546999/0616607960

We onderscheiden vier typen allergische reacties:

 • Type I: IgE-allergie, waarvan anafylaxie een extreem voorbeeld is.
 • Type II: IgG-antistofgemedieerde allergische reactie
 • Type III: allergische reactie die zich richt naar oppervlakte-antigenen op weefsels
 • Type IV: celgemedieerde allergische reactie

Type I

Dit type allergie wordt IgE-afhankelijke allergie genoemd. Het is een allergie waarbij IgE-antilichamen betrokken zijn. Deze IgE’s (immunoglobuline E) hechten zich aan de binnengekomen allergenen (zoals latex-deeltjes). Na herhaaldelijk contact worden mestcellen (zie ook: witte bloedcellen) er toe aangezet om hun inhoud uit te storten en deze vasoactieve aminen (zoals histamine, serotonine en prostaglandinen) zullen vervolgens een aantal veranderingen veroorzaken in het lichaam:

 1. vaatverwijding (vasodilatatie van de bloedvaten in de huid)
 2. vernauwing van de bronchiën van de longen
 3. afname van de hartactiviteit

Dit kan tot gevolg hebben:

 1. neusklachten: loopneus, niezen, gezwollen neusslijmvlies
 2. moeilijke en soms piepende ademhaling
 3. rode ogen: bindvliesontsteking
 4. huidveranderingen: roder worden, warmte afgeven, jeuk, huiduitslag
 5. in ernstige gevallen bloeddrukdaling en shock, in extreme gevallen zelfs hartstilstand

Bij een type I-allergie treedt een reactie niet op bij een eerste contact met de allergie-veroorzaker. Na de eerste blootstelling volgt eerst een sensibilisering. Het lichaam gaat IgE-antistoffen tegen de betreffende stof aanmaken. Pas na een herhaald contact met het allergeen treedt de eigenlijke allergische reactie op.
Is de reactie acuut en levensbedreigend, dan is er sprake van een allergische anafylactische reactie (anafylaxie).

Voorbeelden van type I-allergie zijn:

 • astma
 • hooikoorts (pollinosis)
 • constitutioneel eczeem

Dit zijn alle aandoeningen waarbij erfelijke factoren een rol kunnen spelen.

Effectieve middelen tegen hooikoorts zijn de antihistaminica, die het effect van histamine tegengaan. Verder kunnen preventief onder andere mestceldegranulatieremmers (zoals cromoglicaat), en corticosteroïden worden gebruikt.

Type 2

Deze vorm van allergie, ook cytotoxische reactie genoemd, ontstaat wanneer antilichamen zich gaan richten naar het oppervlak van cellen en weefsels, op de aldaar aanwezige antigenen. Zo start een reeks reacties die uiteindelijk de afbraak van cellen of weefsel veroorzaakt. Een typisch voorbeeld is een bloedtransfusie tussen personen met een niet-verenigbare bloedgroep. Dit leidt tot agglutinatie van rode bloedcellen en in zeer ernstige gevallen zelfs tot de dood.

Deze reactie betreft ook vaak een allergische reactie op een geneesmiddel. Het allergeen bindt aan een lichaamscel en verandert de eiwitsamenstelling van het membraan. Hierdoor wordt de lichaamscel als lichaamsvreemd herkend en wordt deze aangevallen door het eigen immuunsysteem. Het betreft hierbij een direct cytotoxische reactie door IgG of IgM (antilichamen). Schade wordt veroorzaakt door neutrofiele granulocyten en naturalkillercellen. De neutrofiele granulocyten laten proteolytische enzymen vrij die een ontstekingsreactie veroorzaken. Naturalkillercellen laten granules vrij die ervoor zorgen dat de cel lyseert (stukgaat).

Type 3

Deze vorm van allergie ontstaat wanneer antigeen-antistofcomplexen neerslaan en onder andere neutrofielen aantrekken en het complementsysteem activeren en zo weefselschade veroorzaken. Er zijn twee vormen van een type III-reactie. Bij de eerste vorm worden antigeen-antistofcomplexen gevormd in de bloedbaan, waarna ze neerslaan in het weefsel. Meestal slaan deze complexen neer in de gewrichten en nieren. De andere vorm is de Arthus reactie. Hierbij worden de antigeen-antistofcomplexen in het weefsel gevormd. Een bekend voorbeeld van een type III-reactie is systemische lupus erythematodes

Type 4

Deze allergie ontstaat door het activeren van T-helper/ inducercellen (T-lymfocyten), die via de productie van diverse cytokinen het betreffende antigeen elimineert, maar tevens weefselschade veroorzaakt.

Deze gemedieerde immuunreactie is voornamelijk gericht tegen lichaamsvreemde cellen, zoals cellen die door een virus zijn geïnfecteerd of cellen van een transplantaat. Bij deze vorm spelen zowel de T-helpercel (Th-cel) als de cytotoxische T-cel (Tc-cel) een rol. Afhankelijk van de route kunnen twee reacties worden onderscheiden.

T-celcytotoxie (bijvoorbeeld bij bloedtransfusie)
Een binding van CD4+-T-helper/inducercellen aan het antigeen (samen met het HLA-klasse-II-molecuul) zal via de productie van IL-1 en IL-2 leiden tot het ontstaan van CD8+-Tc-cellen die de doelwitcellen (herkennen deze door HLA-klasse-I-moleculen) met een extracellulair mechanisme kunnen doden. Deze reactie treedt het meest op bij virus-geïnfecteerde cellen, zoals bij hepatitis B. Deze behoort niet tot de allergische reacties, maar het tweede mechanisme wel:

Voor vragen kan u ons altijd mailen of bellen.
info@praktijklaatmaarlos.nl
0652546999

Praktijk Hypnose denhaag

Afvallen

Afvallen bet behulp van hypnose wie had dat ooit nog gedacht?

Heb jij alles al geprobeerd om aftevallen of op een gewenst gewicht te blijven.
Zoals u weet is afvallen vrij lastig en zijn er veel manieren om aftevallen.
Vaak is het zo als je er aan begint val je vaak wel af maar op het moment dat je stop met het dieet komen de kilo’s er weer aan. Dat is met hypnose dus niet het geval.
Bij een hypnose sessie blijf je op het gewenste gewicht.

Heeft u ooit wel eens gedacht aan hypnose?

Hypnose is namelijk de oplossing om het gewenste gewicht te behalenafspraak_button_hypnose_denhaag
en te behouden zonder er bij hoeven na te denken.
Het is bijna te mooi om waar te zijn toch?
Omdat het moeilijk te geloven is geven wij een niet goed geld terug garantie.
Dat houd in als u niet binnen 6 weken bent afgevallen krijgt u geld terug.
Wij van praktijk laat maar los hebben 2 mogelijkheden

1. Hypno-afvallen BMI minder dan 27 

Afvallen kan dan met 1 a 2 hypnose sessies.
U bespreekt het gewenste gewicht en wij zorgen ervoor dat u binnen 1 a 2 hypnose sessie naar het gewenste gewicht gaat zonder er zelf moeite voor te doen alles gaat automatische.
Het enige wat u hoeft te doen is een afspraak te maken en de suggesties opvolgen van de hypnotiseur zo simpel is het bij hypnose praktijk laat maar los.
Kosten voor Hypno-afvallen zijn 125 euro per hypnose sessie

2. Virtuele maagband

BMI hoger dan 30   Dan komt u in aanmerking voor een virtuele maagband hypnose denhaag

Wat is een virtuele maagband?

Een virtuele maagband is geen echte maagband. Er komt dus geen operatie aan te pas. In plaats daarvan wordt met hypnotherapie in je onderbewustzijn het idee geprent dat je een maagband hebt. En je onderbewustzijn reageert vervolgens precies zoals het zou reageren bij een echte maagband. Je zit sneller vol en hierdoor eet je dus een stuk minder. Bij een virtuele maagband wordt er ook gekeken naar de onderliggende problemen en oorzaken waarom je te dik bent en ook dit wordt aangepakt middels hypnotherapie. Het betekent dat je meerdere sessies nodig hebt om je virtuele maagband te krijgen en hierbij zal de hypnotherapeut altijd kijken naar jouw persoonlijke wensen en ideeën. In totaal duurt het doorgaans zo’n 1 tot 2 weken tot je virtuele maagband wordt geplaatst. Er zijn meerdere sessies nodig voor het beste resultaat.
De kosten zijn 375 euro. En bestaat uit 3 losse hypnose sessies.

 

Klik hier voor meer informatie over de virtuele maagband

 

Voor vragen kan u ons altijd mailen of bellen.
info@praktijklaatmaarlos.nl
www.virtuelemaagbandrotterdam.nl
0652546999

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief En maak elke maand kans op een gratis hypnose sessie
We respect your privacy.